„Jsou takové snahy, aby se to udělalo o prázdniny. Není to však možné, protože čekáme na rozhodnutí ministerstva. Počítám, že ho dostaneme někdy v září,“ sdělil starosta města Jakub Kleindienst. Podle jeho slov má radnice ve věci výměny oken vše připravené. Prim hraje rozhodnutí ministerstva, které musí být řádně doručeno na městský úřad. Pak celou věc projedná zastupitelstvo, které musí dotaci přijmout.

Následně přijdou na řadu samotné práce. Kvůli této úřední proceduře je prázdninový termín nereálný. „Je všeobecně známo, že peníze z dotačních titulů jsou k dispozici převážně koncem roku,“ sdělil Kleindienst. Za částku 502 tisíc korun, kterou město získá od ministerstva budou vyměněna všechna okna budovy základní školy. Navazující budova gymnázia si ještě počká, protože výměna oken na historickém objektu je daleko složitější a nákladnější záležitostí.