Základní umělecká škola v Rakovníku by ráda touto cestou poděkovala všem sponzorům, kteří pomohli v uskutečnění Karnevalu se ZUŠ.

Dále místnímu kulturnímu centru za spolupráci a za částku 9 tisíc 870 korun, kterou toto zařízení také přispělo na adopci zvířátka v chomutovském Zooparku. A samozřejmě všem platícím účastníků akce, kterých přišlo 365 . Děkuji všem mým kolegům, kteří pomáhali ve zdárném průběhu odpoledne. Na akci bylo 179 masek a 120 účinkujících, posluchačů ZUŠ Rakovník. „Díky také patří zvukařům Davidovi Maříkovi a Tomášovi Khollovi. Za to, že dle dohody šetřili dětem uši a ony mohly hrát a zpívat v pohodě,“ poděkovala za pořadatele Martina Polanová.