Obří socha Kelta umístěná na zmíněném kruhovém objezdu bude nejen podle vedení radnice ale také i sochaře Jana Kováříka z firmy Atelier Kovářík a Mergental vhodnou ozdobou, která vzbudí u lidí zájem (kamenná plastika hlavy Kelta datována do třetího století před naším letopočtem byla nalezena poblíž obce Mšecké Žehrovice v květnu roku 1943, pozn. red.).

„Hlava kelta je symbolem sama o sobě, svou výtvarnou stylizací je velmi výrazná, tvarově čistá a pochopitelná pro většinu populace. její umístění na kruhový objezd bude vzbuzovat u těch, kteří ji neznají, nemálo otázek a mohla by tedy kromě jakéhosi reklamního sdělení mít i nemalou roli edukativní,” napsal sochař ve zprávě zastupitelům. Ten zároveň navrhuje jednu změnu oproti originální nalezené hlavě, a to vyrobit je bez prasklin. „Ty by ve zvětšeném měřítku hodně rušily celkové čisté vyznění skulptury samotné,” vysvětlil v dopise.

Jenže s takovým tvrzením nesouhlasí někteří novostrašečtí obyvatelé. „Je to nesmysl. To tu hlavu Kelta mohou umístit rovnou na náměstí místo sochy vojáka. Ať do středu vysází květiny a keř střižený do tvaru W, bude to více symbolické,” napsal Deníku Adam Červený.

S kritikou nešetří ani opoziční zastupitelé. Ti chtějí na nejbližším zasedání zastupitelů znovu o umístění sochy jednat. „Nebráníme se jinému návrhu s keltskou tématikou. Vypracujme společně s občany a odborníky takovou podobu díla, které nebude zcela nevhodně ponižovat světově proslavený archeologický nález z našeho regionu vytvořený lidmi zde žijícím před několika tisíci lety,” sdělil opoziční zastupitel Jiří Verner. Právě zastupitelé z uskupení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov mají rovněž v ruce vyjádření od Národního muzea, konkrétně od Pavla Sankota, který je kurátorem sbírky mladší doby železné v Národním muzeu. I pomocí něho chtějí ovlivnit prosincové rozhodnutí.

Názor odborníka

Právě Pavel Sankot v mailu, který má rovněž redakce k dispozici, připomněl celosvětový význam nalezené keltské hlavy, o které se píše ve všech publikacích o keltském umění vědeckého i popularizačního charakteru. Keltská hlava je vždy podle možností součástí domácích a také mezinárodních expozic, zároveň je představována jako dílo, které vedle své nezastupitelné hodnoty historické a umělecké je nositelem bohatého informačního potenciálu a odrazem duchovního světa svých tvůrců.

„Po vědecké stránce je nutno zdůraznit i řadu nezodpovězených otázek, spojených právě i s podobou původního umístění této kamenné hlavy, která rozhodně nevykukovala z nějakého záhonu, ale dominovala určitému duchovnímu prostoru. Projekt prezentace zvětšeniny keltské hlavy ze Mšeckých Žehrovic ve velikosti tří metrů v hlavní části nového kruhového objezdu u Nového Strašecí v jakési ideální podobě pouťového charakteru popírá veškerá výše uvedená kritéria,” napsal Pavel Sankot.