Případem se zabývali rakovničtí radní, na které se s žádostí o možnosti umístění zvířat do areálu botanické zahrady vedení Střední zemědělské školy Rakovník obrátilo. Zároveň radním poslalo žádost o umístění lehkých plechových garáží v manipulačním prostoru botanické zahrady.

„Po zvážení všech okolností radní města rozhodli neudělit souhlas s umístěním hospodářských zvířat v areálu zahrady, s umístěním plechových garáží však souhlasí," tlumočila rozhodnutí rady města mluvčí radnice Alida Štulajterová.

„Byl jsem tam nedávno, ta zvířata tam už nejsou. Jednalo se především o kůzle a jehně. Nyní tam zůstal kohout, andulky a holubice," řekl na tiskové konferenci místostarosta Rakovníka Jan Švácha (TOP 09).

Zbytečné obavy?

Redakce už počátkem března obdržela dopis od biologa Václava Laňky, jenž poukazoval na možnou zkázu, která by mohla s umístěním hospodářských zvířat v areálu botanické zahrady nastat. Ten také upozornil na to, že umístění zvířat v botanické zahradě je nevhodné také proto, že tato zahrada je členem Unie botanických zahrad České republiky. Navíc je zde sbírka rostlin, která má hodnotu okolo tří set tisíc korun.

Václav Laňka při nástupu na botanickou zahradu sem přenesl sbírku rostlin rodu Arum ze své zahrady a postupně ji rozšiřoval. Jezdil pro ně do Středomoří, spolupracoval s ostatními zahradami a navzájem si doplňovali sbírky. Základní hodnotu sbírky podle cestovních nákladů odhaduje zhruba na tři sta tisíc korun. Na vykvetení některých rostlin čeká i několik let.

„A teď si představte, že z ohrady uteče ovce, koza, či vyletí slepice a tuhle kytku uklovne," obával se Václav Laňka.

To se podle vedení školy nemůže stát. Zvířata jsou prozatím v prostoru bývalého minigolfu za dvěma ohradami, a to ve vlastním výběhu, a část minigolfu je oddělena další ohradou.

„Zvířata přestěhujeme do bývalého sadu pod nádražím, kde budou za dvojím oplocením, takže jsem si jistý, že se do zahrady nedostanou," vysvětloval před více jak měsícem ředitel školy Ivan Kup. Podle něj, pokud by se tak stalo, zvířata na tak velkém prostoru neudělají tak velkou škodu, a navíc jsou pod dozorem studentů na praxi. V zahradě tak budou jedna ovce, koza, králíci a voliéry s okrasným ptactvem.

Chovatelské obory byly ve škole vždy zastoupeny, ale na praxi chodili žáci na školní statek, vzdálený šest set metrů od botanické zahrady. Zřízení chovu dalších zvířat právě tam je podle Václava Laňky namístě.

Školní statek je ale nyní samostatná organizace. Studenti oboru Chovatelství se při týdenní praxi starají během dne o zvířata ve škole i na botanické zahradě. Krmí je dvakrát denně.

„Je jednodušší pro nás z hlediska kontroly a dozoru, i pro studenty kvůli bezpečnosti, když zůstávají v nejbližším areálu školy. Proto je nechci honit na školní statek. Studenti tam také chodí a také se tam starají o velká hospodářská zvířata," vysvětloval Kup.